شعر کودکانه درباره «بینی»

شعر کودکانه، بینی،

خدا به من چی داده؟
یه بینی
خودت داری می‌بینی
مثل یه کوه زیبا
نشسته زیر چشمام
کار می‌کنه
لحظه به لحظه برام
با این قد و قیافه‌ کشیده
به من هوای خوب و تازه می‌ده


نظر دهید

پاسخ دهید