محیط مربع، مستطیل و دایره چگونه به دست می‌آید؟

به اندازه پیرامون یا دور تا دور یک شکل هندسی، محیط گفته می شود؛ یعنی فاصله‌ای که بر لبه بیرونی یک شکل کشیده می شود تا به نقطه اول خود بازگردد محیط می‌گویند.

بازدید :

زمان تقریبی مطالعه :

تاریخ :

اشکال هندسی زیادی در اطراف ما وجود دارند. آموزش اشکال هندسی بخشی از آموزش ریاضیات محسوب شده و بخش مهمی از آموزش هندسه نیز اثبات قضایای مربوط به اشکال هندسی است.

محیط مربع چگونه به دست می آید؟

در هندسه، مربع یک چندضلعی منتظم در صفحه دو بعدی با چهار ضلع مساوی است و هر چهار زاویه آن برابر با 90 درجه است.

خصوصیات مستطیل تا حدودی شبیه یک مربع است، اما تفاوت این دو در این است که در یک مستطیل فقط اضلاع مقابل با هم برابرند و اندازه اضلاع مجاور آن با هم برابر نیست. بنابراین، مستطیل تنها در صورتی مربع خوانده می‌شود که طول هر چهار ضلع آن برابر باشد.

مهم‌ترین خصوصیات یک مربع در زیر ذکر شده است:

مُحیط یا پیرامون در هندسه به خط و مسیری می‌گویند که یک سطح را در میان خود می‌گیرد. یعنی فاصله‌ای که بر لبه بیرونی یک شکل کشیده می شود تا به نقطه اول خود بازگردد محیط می‌گویند.

– اندازه هر چهار زاویه داخلی برابر 90 درجه است.
– چهار ضلع مربع با هم سازگار یا برابر هستند.
– اضلاع مقابل مربع موازی یکدیگرند.- قطرهای مربع با زاویه 90 درجه یکدیگر را نصف می‌کنند.
– دو قطر مربع با یکدیگر برابر هستند.
– مربع دارای 4 رأس و 4 ضلع است.

– قطر مربع آن را به دو مثلث متساوی‌الساقین مشابه تقسیم می‌کند.
– طول قطرهای مربع از اضلاع آن بزرگ‌تر است.

برای به دست آوردن محیط مربع کافی است اندازه همه ضلع‌ها را با هم جمع کنیم. از آنجا که همه ضلع‌های مربع با هم برابر هستند، می‌توانیم یک ضلع را در چهار ضرب کنیم. 

فرمول محیط مربع
محیط مربع = یک ضلع × 4

محیط مستطیل چگونه به دست می آید؟

مستطیل از اشکال هندسی پر کاربرد می باشد در رشته ریاضی فیزیک می باشد که به دلیل شکل ساده و پرکاربرد آن در صنایع مختلف، از شکل های پایه می باشد. با این وجود شکل مستطیل نوعی مربع است با این تفاوت که از 4 ضلع آن، 2 ضلع طول بیشتری نسبت به دو ضلع دیگر دارند و از طرفی از 4 اضلاع، 2 به 2 با یکدیگر موازی و در یک راستا قرار دارند.

برای بدست آوردن محیط مستطیل تنها چیزی که نیاز داری ، محاسبه طول و عرض های مستطیل است که باید یک طول را به اضافه یک عرض کنید و سپس جواب بدست آمده را ضربدر 2 نمائید.

فرمول محیط مستطیل
محیط مستطیل= (طول + عرض) × 2 

 

محیط دایره چگونه به دست می آید؟

اشکال مختلف هندسی در زندگی ما کاربردهای زیادی دارند و در طول تاریخ الهام‌بخش فعالیت‌های انسان بوده‌اند، دایره نیز یکی از ابتدایی‌ترین این اشکال هندسی است. نخستین کاربرد دایره، چرخ بوده که از دیرباز به کار رفته است، در فرهنگ و عرفان‌های شرقی از قدیم دایره نماد آسمان، جهان پاک، افلاک گردنده و ماهیت‌های غیردنیوی بوده است.

دایره از اشکال هندسی پایه است که بی شک این شکل هندسی در مسائل ریاضی و یا حتی مسائل فیزیک دارای نقش مهمی است که گاها حل این مسائل نیاز به تمرکز کافی دارند. 

محاسبه محیط دایره به یک چیز بستگی دارد و آن هم این است که آیا در شکل داده شده قطر وجود دارد یا شعاع؟ اگر شعاع وجود دارد از یک روش و اگر قطر وجود دارد از روش دیگر باید محسابه کنید.

همان طور که می دانید قطر یعنی شعاع × 2 که این گونه می توان قطر را محاسبه کرد و در نهایت هر فرمول زیر در اصل یکی هستند که برای بدست آوردن محیط دایره باید قطر ضربدر π شوید یا شعاع ضربدر عدد π ضربدر 2 شود. 

فرمول محیط دایره با قطر
محیط دایره= 3/14یا عدد پی × قطر


این مطلب صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر شده و محتوای آن لزوما مورد تایید تبیان نیست .

نظر دهید

پاسخ دهید