تکامل مدیریت بازاریابی

تکامل مدیریت بازاریابی

نویسندگان: کارن فلِیت

با رشد کانال‌ها و ابزارهای بازاریابی در طول این چند دهه، مسئولیت‌ها و وضعیت مقامات ارشد بازاریابی نیز متحول شده‌اند.

تکامل مدیریت بازاریابی

این مقاله در شماره ی زیر منتشر شده است:

نظر دهید

پاسخ دهید