شعر کودکانه درباره «بینی»

خدا به من چی داده؟
یه بینی
خودت داری می‌بینی
مثل یه کوه زیبا
نشسته زیر چشمام
کار می‌کنه
لحظه به لحظه برام
با این قد و قیافه‌ کشیده
به من هوای خوب و تازه می‌ده


نظر دهید

پاسخ دهید